Monthly Archives: April 2016

A Statement on the Change of Name

On April the 21th, the Council of the Faculty of ‘Artes Liberales’ voted through the change of name of our research unit. As of now its official name will be the Centre for the Study of the Reformation and Intellectual Culture in Early Modern Europe (in Polish: Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej). While the original goals and research areas of the Centre remain unchanged, we believe that this transformation will not only contribute to the strengthening of the already established connections, which resulted in a number of initiatives, but will also open new possibilities. As the Centre, we seek to explore new paths for further development of our research team, collaboration with other both domestic and international research centres, and involvement in various projects related to the study of the Reformation and different aspects of early modern intellectual culture.

Konferencja o herezji – program

W dniach 21-23 kwietnia na Wydziale “Artes Liberales” odbędzie się konferencja pt. “Heretyk – to już tego mieczem, ogniem, klątwą, dzwonkiem”. Nonkonformizm religijny i heterodoksja w epoce nowożytnej organizowana przez Koło Kultury Staropolskiej UW, która została objęta patronatem przez naszą Komisję. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szczegółowym programem oraz udziału w referatach oraz towarzyszących sesji dyskusjach panelowych i warsztatach.

Miejsce: Wydział “Artes Liberales” UW, ul. Dobra 72, sala konferencyjna na poziomie -1

Termin: 21-23 kwietnia 2016 r.

Kontakt do organizatorów: kulturastaropolska[at]gmail.com

Heretyk-program