Monthly Archives: January 2018

Szkoła Lusławicka 2018

Z przyjemnością informujemy, że już po raz trzeci objęliśmy patronatem organizowaną przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Szkołę Lusławicką, która od 2016 roku towarzyszy Warsztatom Muzycznym Funduszu. Seminaria skierowane do młodzieży, prowadzone przez badaczy reprezentujących różne ośrodki krajowe, mają na celu zapoznanie uczestników z bogatym dziedzictwem reformacji i szeroko rozumianej kultury i nauki XVI i XVII stulecia, poprzez pracę z różnymi źródłami historycznymi (m.in. tekstami i ikonografią) oraz eksplorację nowożytnego dziedzictwa architektonicznego i artystycznego tej części Małopolski. Podjęciu tematyki reformacyjnej sprzyja wyjątkowa lokalizacja – Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, w którego sąsiedztwie znajduje się mauzoleum Fausta Socyna, zaprojektowane przez Adolfa Szyszko-Bohusza.

Tegoroczna Szkoła Lusławicka odbędzie się w dniach 16-27 stycznia; zachęcamy do zapoznania się z programem, który można znaleźć tutaj.