Andrzeja Frycza Modrzewskiego hermeneutyka prawa

Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
Wydziału „Artes Liberales” UW

oraz

Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku
Wydziału „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW,

serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu

Warszawskich Czwartków Staropolskich

__________________________

Dr hab. Steffen Huber
adiunkt w Instytucie Filozofii UJ

wygłosi referat pt.

Andrzeja Frycza Modrzewskiego hermeneutyka prawa
__________________________

Wykład będzie połączony z promocją książki – rozprawy habilitacyjnej Steffena Hubera Polifonia tradycji. Filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego wydanej przez Wydawnictwo Sub Lupa i Wydział „Artes Liberales” UW jako tom 4. serii „Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej”

Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2015, o godz. 17.00 w sali nr 25 Wydziału „Artes Liberales” UW, Nowy Świat 69, IV piętro (wejście przez klatkę schodową A).

Z wyrazami szacunku,

Joanna Krauze-Karpińska
Barbara Milewska-Waźbińska
Alina Nowicka-Jeżowa
Marek Prejs
Piotr Wilczek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *