Inaugural meeting

Inaugural meeting of the Committee and the work-in-progress seminar

Termin zebrania: 18-19 grudnia 2009
Miejsce obrad: IBI AL UW, Kolegium Artes Liberales,
ul. Dobra 72, Warszawa (sala konferencyjna, poziom -1)

Piątek, 18 grudnia 2009

14.00-14.15

Prof. dr hab. Jerzy Axer (Dyrektor), prof. dr hab. Piotr Wilczek (organizator Komisji) – Wprowadzenie do problematyki obrad

14.15-15.45: Reformacja w Polsce – problemy ogólne

Dr Alan Ross (Georg-August-Universität, Göttingen, RFN)
Historia wiedzy i reformacja – kilka uwag na temat Polski
Mgr Gergely Schreiber-Kovács (Budapest-Warszawa)
Konfederacja warszawska 1573 r. wobec ówczesnego ustawodawstwa węgierskiego dotyczącego tolerancji wyznaniowej
Dr Dorota Pietrzyk-Reeves (Uniwersytet Jagielloński)
Republikanizm i reformacja w polskiej myśli politycznej XVI w.
Dr hab. Joanna Partyka, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, IBL PAN)
Kobiety a reformacja

15.45-16.15: dyskusja

16.15-16.30: przerwa na kawę

16.30-18.00: Republika uczonych: Erasmus – Fricius – Ramus

Dr Steffen Huber (Uniwersytet Jagielloński)
Polifonia tradycji filozoficznych u Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Problemy interpretacyjne
Mgr Jakub Koryl (Uniwersytet Jagielloński)
Konfesjonalizacja humanizmu w Niemczech i Rzeczypospolitej w XVI wieku (casus Erazma z Rotterdamu i Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Mgr Michał Choptiany (Uniwersytet Jagielloński)
Czy istnieje polska recepcja pism Pierre’a de la Ramée? 
Kilka postulatów badawczych
Dr Marta Kacprzak (Uniwersytet Warszawski)
Z problemów Reformacji XVI wieku: “kryptoreformacja” – erazmianizm – eklezjologia

18.00-18.30: Reformacja protestancka na Śląsku – wprowadzenie do problemu i dyskusja

Prof. dr hab. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski)
Wybrane problemy badawcze i potrzeby edytorskie piśmiennictwa protestanckiego na Śląsku
Dr Mariusz Pawelec (Uniwersytet Opolski)
Piotr Wachenius – pisarz bez rodowodu? Rezultaty badań

18.30-19.10: dyskusja oraz krótka prezentacja postulatów badawczych przesłanych przez następujacych członków Komisji, którzy nie mogą wziąć udziału w zebraniu

• Prof. Howard Hotson (University of Oxford),
• Prof. Marko Jesensek (Univerza v Mariboru)
• Prof. Richard Muller (Calvin Theological Seminary, Grand Rapids, MI)
• Prof. Michael G. Müller (Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg)
• Dr Graeme Murdoch (Trinity College, Dublin)
• Dr Natalia Nowakowska (University of Oxford),
• Dr hab. Piotr Urbański, prof. US (Uniwersytet Szczeciński).

19.30: kolacja

Sobota, 19 grudnia 2009

9.00-9.40: Reformacyjna egzegeza biblijna

Mgr Pavel Sokolov (Институт гуманитарных историко-теоретических исследований (ИГИТИ) ГУ-ВШЭ. Moskwa)
Jutrzenka Reformacji: realistyczna egzegeza Johna Wyclifa
Mgr Wojciech Ryczek (Uniwersytet Jagielloński)
Wokół wybranych problemów egzegezy biblijnej: Sokołowski, Keckermann

9.40-10.00: dyskusja

10.00-11.20: Praca nad rękopisami, problemy edytorskie

Dr hab. Mariola Jarczykowa (Uniwersytet Śląski)
W kręgu reformacyjnej kultury słowa (rękopisy, książka, oratorstwo)
Dr hab. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Edycje krytyczne tekstów protestanckich doby staropolskiej
Dr Anna Skolimowska (Uniwersytet Warszawski)
Prace nad niemieckojęzyczną częścią korespondencji Jana Dantyszka – internetowa publikacja Korpusu tekstów niemieckich Dantyszka

11.20-11.45: dyskusja

11.45-12.00: przerwa na kawę

12.00-13.00: Kalwin i kalwinizm

Dr Dariusz M. Bryćko (Tolle Lege Institute, Grand Rapids, MI, USA), prof. dr hab. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski)
„Podręczny Kalwin”, czyli wypisy z Kalwina – propozycja wydania polskiego wyboru pism Jana Kalwina
Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (Uniwersytet Opolski)
Perspektywiczny wymiar teologii Jana Kalwina
Dr Dariusz M. Bryćko, Polski kalwinizm i irenizm w drugiej połowie XVII w. – współczesne wydanie i omówienie dzieła Daniela Kalaja pt. “Przyjacielska rozmowa ministra ewangelickiego z księdzem katolickim”
Dr hab. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Organizacja konferencji: “Dziedzictwo kulturowe kalwinistów Rzeczypospolitej XVI- XVII wieku”

13.00-13.15: dyskusja

13.15-13.50: Radykalna reformacja

Prof. dr hab. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski)
Radykalna reformacja w Polsce – kilka postulatów badawczych

Dr Jacek Kochanowski (Uniwersytet Warszawski)
Dwa zerwania. Świt i zmierzch humanizmu a kontekst nonkonformistycznej teologii polskobraterskiej

13.50-14.10: Zamiast podsumowania…
Dr Monika Kuleczka (Uniwersytet Jagielloński)
Reformacja w dawnej Rzeczpospolitej z perspektywy kulturowo-społecznej

14.10-14.30: dyskusja
___________________________________________________________________
Współpracownicy Komisji, którzy wezmą udział w spotkaniu jako dyskutanci
Prof. dr hab. Andrzej Borowski (Uniwersytet Jagielloński)
Dr Roman Krzywy (Uniwersytet Warszawski)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *