Book series

Reformation in Poland and East-Central Europe

Series Editors
Michał Choptiany & Piotr Wilczek

Editorial Advisory Committee
Irena Backus (Genève)
Karin Friedrich (Aberdeen)
Howard Hotson (Oxford)
Richard Muller (Grand Rapids)
Herman Selderhuis (Apeldoorn & Emden)
Vladimír Urbánek (Praha)

Titles published in the series:

Vol. 1: Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze [The Reformation in the Polish-Lithuanian Commonwealth and Its European Contexts: Research Perspectives]. Edited by Piotr Wilczek in collaboration with Michał Choptiany, Jakub Koryl, Alan S. Ross. Warsaw: Sub Lupa – IBI AL UW, 2009 [articles in Polish and English with English abstracts].

Vol. 2: Piotr Wachenius, Utwory zebrane [Collected Works]. Edited by Mariusz Pawelec and Dariusz Rott. Warsaw: Sub Lupa – IBI AL UW, 2011 [in Polish].

Vol. 3: Wiesław Mincer, Jan Kalwin w Polsce. Bibliografia [John Calvin in Poland: A Bibliography]. Edited by Piotr Wilczek. Warsaw: Sub Lupa – WAL UW, 2012 [in Polish].

Vol. 4: Steffen Huber, Polifonia tradycji. Filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego [Polyphony of Traditions: Practical and Theoretical Philosophy of Andrzej Frycz Modrzewski]. Warszawa: Sub Lupa – WAL UW, 2014 [in Polish].

Vol. 5: Figura heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych [The Figure of Heretic in Early Modern Confessional Controversies]. Edited by Alicja Bielak and Wojciech Kordyzon. Warszawa: Sub Lupa – WAL UW, 2017 [in Polish].

Vol. 6: Piotr Kociumbas, Kancjonały luterańskiego Gdańska 1587-1810. Studium nad źródłami lokalnej niemieckiej pieśni kościelnej. Warszawa: Sub Lupa, 2017 [in Polish].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *