The Brest Bible

The Brest Bible: History, Language, Culture, Theology

Warsaw, 20-21 November 2013

20 listopada 2013

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ul. Miodowa 21c (wejście od Schillera) – Sala Synodalna im. bp. A. Wantuły.

9.00-9.45 – Rejestracja uczestników

9.45-10.15 Otwarcie konferencji

10.15-11.15 Wykład inauguracyjny

Prof. Herman Selderhuis (Theologische Universiteit Apeldoorn, Dyrektor Refo500): The Infallible Luther: The First Reformation Jubilee and a Calvinist-

Lutheran Discussion on Bible Translations

11.15-12.15 Panel I: Historyczny kontekst przekładu Biblii brzeskiej – sesja I

Prof. Janusz T.Maciuszko (ChAT): Biblia brzeska – inicjatywa wydania i jej wykonawcy

Prof. Jacek Wijaczka (UMK): Reformacja w Koronie w XVI wieku – sukces czy niepowodzenie?

12.15-12.30 Przerwa (kawa, herbata)

12.30-13.30 Panel I: Historyczny kontekst przekładu Biblii brzeskiej – sesja II

Dr Mariusz Brodnicki (UG): Filozofia biblijna w Gdańskim Gimnazjum

Akademickim

Prof. Zbigniew Pasek (AGH): Szacunek, nabożeństwo, kult. Biblia i protestanci

13.30-15.00 Przerwa (obiad)

15.00-16.30 Panel II: Kultura protestancka a Biblia brzeska – sesja I

Dr Piotr Birecki (UMK): Kalwińskie budowle kościelne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI i XVII wieku

Mgr Aurelia Zdunczyk (UWr): Tablica prawa i łaski na karcie tytułowej Biblii brzeskiej. Rodowód i warianty ikonograficzne podstawowego motywu reformacyjnej „teologii obrazowej”

Dr Wojciech Marchwica (UJ): Pieśni bożonarodzeniowe w języku polskim z połowy XVI w.

16.30-16.45 Przerwa (kawa, herbata)

16.45-17.15 Panel II: Kultura protestancka a Biblia brzeska – sesja II Dr Józef Dąbrowski (Politechnika Łódzka): Papier Biblii brzeskiej

17.15-18.15 Panel III: Zagadnienia teologiczne

Prof. Rafał Marcin Leszczyński (ChAT): Biblia brzeska – kontrowersje trynitarne i chrystologiczne

Ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz (PWT Wrocław): Hebraica Veritas w Biblii brzeskiej

18.15-19.30 Przerwa (kolacja)

19.30-21.00 Wykład wieczorny

Prof. Jan Harasimowicz (UWr): Stosunek Jana Kalwina i jego zwolenników w Polsce i na Litwie do architektury i sztuki kościelnej

21 listopada 2013

Wydział „Artes   Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 72, Warszawa

9.30-11.00: Panel IV: XVI-wieczne przekłady Biblii na języki narodowe

Prof. Irena Backus (Université de Genève): The English Geneva Bible – Sources and Impact

Prof. Wim François (Katholieke Universiteit Leuven): Vernacular Bibles and the

Age of Confessional Division in the Low Countries

11.00-12.15 Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra

56/66): prezentacja egzemplarza Biblii brzeskiej ze zbiorów BUW

12.15-12.30 Przerwa (kawa, herbata)

12.30-14.00 Panel V: Polszczyzna Biblii brzeskiej – sesja I

Prof. Stanisław Koziara (UP Kraków): Biblia brzeska w opiniach językoznawców stan badań

Dr Izabela Winiarska-Górska (UW): Polszczyzna przekładu Ewangelii Biblii brzeskiej na tle innych szesnastowiecznych tłumaczeń Nowego Testamentu Dr Jan Kamieniecki (UWr): Z warsztatu renesansowego filologa. O osobliwościach leksykalnych Biblii brzeskiej

14.00-14.15 Przerwa (poczęstunek)

14.15-15.45 Panel V: Polszczyzna Biblii brzeskiej – sesja II

Prof. Dariusz Chemperek (UMCS): Słowo biblijne w poezji XVI-XVII w. Biblia brzeska na warsztacie literackim poetów renesansu i baroku

Prof. Tomasz Lisowski (UAM): Leksyka swoista Nowego Testamentu Biblii brzeskiej (1563) na tle wybranych późniejszych polskich renesansowych przekładów biblijnych

Mgr Piotr Baran (UJ): O miejscu Biblii brzeskiej wśród XVI-wiecznych polskich przekładów Biblii

15.45.-16.00 Zakończenie konferencji

« Powrót

Konferencja naukowa Biblia brzeska w 450-lecie wydania przekładu Historia, język, kultura, teologia 20-21 listopada 2013

Wydział Teologiczny

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21   02-246 Warszawa

Wydział „Artes Liberales”

Uniwersytetu Warszawskiego  ul. Nowy Świat 69   00-046 Warszawa

Konferencja naukowa

Biblia brzeska w 450-lecie wydania przekładu

Historia, język, kultura, teologia

20-21 listopada 2013

Program

20 listopada 2013, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ul. Miodowa 21c (wejście od Schillera) – Sala Synodalna im. bp. A.

Wantuły. 

9.00-9.45 – Rejestracja uczestników

9.45-10.15 Otwarcie konferencji

10.15-11.15 Wykład inauguracyjny

Prof. Herman Selderhuis (Theologische Universiteit Apeldoorn, Dyrektor Refo500): The Infallible Luther: The First Reformation Jubilee and a Calvinist-

Lutheran Discussion on Bible Translations

11.15-12.15 Panel I: Historyczny kontekst przekładu Biblii brzeskiej – sesja I

Prof. Janusz T.Maciuszko (ChAT): Biblia brzeska – inicjatywa wydania i jej wykonawcy

Prof. Jacek Wijaczka (UMK): Reformacja w Koronie w XVI wieku – sukces czy niepowodzenie?

12.15-12.30 Przerwa (kawa, herbata)

12.30-13.30 Panel I: Historyczny kontekst przekładu Biblii brzeskiej – sesja II

Dr Mariusz Brodnicki (UG): Filozofia biblijna w Gdańskim Gimnazjum

Akademickim

Prof. Zbigniew Pasek (AGH): Szacunek, nabożeństwo, kult. Biblia i protestanci

13.30-15.00 Przerwa (obiad)

15.00-16.30 Panel II: Kultura protestancka a Biblia brzeska – sesja I

Dr Piotr Birecki (UMK): Kalwińskie budowle kościelne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI i XVII wieku

Mgr Aurelia Zdunczyk (UWr): Tablica prawa i łaski na karcie tytułowej Biblii brzeskiej. Rodowód i warianty ikonograficzne podstawowego motywu reformacyjnej „teologii obrazowej”

Dr Wojciech Marchwica (UJ): Pieśni bożonarodzeniowe w języku polskim z połowy XVI w.

16.30-16.45 Przerwa (kawa, herbata)

16.45-17.15 Panel II: Kultura protestancka a Biblia brzeska – sesja II Dr Józef Dąbrowski (Politechnika Łódzka): Papier Biblii brzeskiej

17.15-18.15 Panel III: Zagadnienia teologiczne

Prof. Rafał Marcin Leszczyński (ChAT): Biblia brzeska – kontrowersje trynitarne i chrystologiczne

Ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz (PWT Wrocław): Hebraica Veritas w Biblii brzeskiej

18.15-19.30 Przerwa (kolacja)

19.30-21.00 Wykład wieczorny

Prof. Jan Harasimowicz (UWr): Stosunek Jana Kalwina i jego zwolenników w Polsce i na Litwie do architektury i sztuki kościelnej

21 listopada 2013, Wydział „Artes   Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 72, Warszawa

9.30-11.00: Panel IV: XVI-wieczne przekłady Biblii na języki narodowe

Prof. Irena Backus (Université de Genève): The English Geneva Bible – Sources and Impact

Prof. Wim François (Katholieke Universiteit Leuven): Vernacular Bibles and the

Age of Confessional Division in the Low Countries

11.00-12.15 Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra

56/66): prezentacja egzemplarza Biblii brzeskiej ze zbiorów BUW

12.15-12.30 Przerwa (kawa, herbata)

12.30-14.00 Panel V: Polszczyzna Biblii brzeskiej – sesja I

Prof. Stanisław Koziara (UP Kraków): Biblia brzeska w opiniach językoznawców stan badań

Dr Izabela Winiarska-Górska (UW): Polszczyzna przekładu Ewangelii Biblii brzeskiej na tle innych szesnastowiecznych tłumaczeń Nowego Testamentu Dr Jan Kamieniecki (UWr): Z warsztatu renesansowego filologa. O osobliwościach leksykalnych Biblii brzeskiej

14.00-14.15 Przerwa (poczęstunek)

14.15-15.45 Panel V: Polszczyzna Biblii brzeskiej – sesja II

Prof. Dariusz Chemperek (UMCS): Słowo biblijne w poezji XVI-XVII w. Biblia brzeska na warsztacie literackim poetów renesansu i baroku

Prof. Tomasz Lisowski (UAM): Leksyka swoista Nowego Testamentu Biblii brzeskiej (1563) na tle wybranych późniejszych polskich renesansowych przekładów biblijnych

Mgr Piotr Baran (UJ): O miejscu Biblii brzeskiej wśród XVI-wiecznych polskich przekładów Biblii

15.45.-16.00 Zakończenie konferencji

Rada Naukowa:

Prof. Jan Harasimowicz (University of Wrocław)

Prof. Irena Kwilecka (Adam Mickiewicz University, Poznań)

Prof. Rafał Marcin Leszczyński (Christian Academy of Theology)

Prof. Janusz T. Maciuszko (Christian Academy of Theology)

Rev. prof. Wiesław Przyczyna (John Paul II Pontifical University, Kraków)

Prof. Kalina Wojciechowska (Christian Academy of Theology)

 

Organizing Committee:

Prof. Piotr Wilczek (Faculty of „Artes Liberales”, University of Warsaw)

Prof. Jakub Slawik (Faculty of Theology, Christian Academy of Theology)

Dr Jerzy Sojka (Faculty of Theology, Christian Academy of Theology)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *