Warszawski Czwartek Staropolski 16 grudnia 2015 – nagranie

Przedstawiamy nagranie wykładu pt. Astrologia, chronologia i profecja. O dwóch prognostykach Jana Latosza, który w ramach cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich wygłosił dr Michał Choptiany.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich, których współorganizatorami są Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku” Wydziału „Artes Liberales” UW, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN, Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW, Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz nasza Komisja.

Jan Latosz, Przestroga znacznego na świecie odmienienia, 1595; Warszawa, Biblioteka Narodowa, rkps 6631 III, k. 1r (via Polona)
Jan Latosz, Przestroga znacznego na świecie odmienienia, 1595; Warszawa, Biblioteka Narodowa, rkps 6631 III, k. 1r (via Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA)

Astrologia, chronologia i profecja

Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku
Wydziału „Artes Liberales” UW

oraz

Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
Wydziału „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW,

serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu

Warszawskich Czwartków Staropolskich

__________________________

Dr Michał Choptiany

wygłosi referat:

Astrologia, chronologia i profecja. O dwóch prognostykach Jana Latosza

__________________________

Związki astrologii z innymi dyscyplinami wiedzy i mechanizmami władzy przybierały w okresie Renesansu zróżnicowane formy, a jedną z nich była astrologiczno-chronologiczna koncepcja tzw. wielkich koniunkcji Saturna i Jowisza, która pozwalała na teleologiczne uporządkowanie dziejów oraz wprowadzenie do obiegu idei przepowiedni zakorzenionych w bieżących niepokojach politycznych. Jednym z polskich astrologów, którzy podjęli to zagadnienie w swoich pismach, był Jan Latosz (1539–1608), uczony pamiętany dzisiaj przede wszystkim dzięki jego zaangażowaniu w spory o reformę kalendarza z 1582 roku. Niniejsze wystąpienie będzie poświęcone wybranym wątkom poruszonym przez Latosza w jego Prognosticonie (1594), zadedykowanym cesarzowi Rudolfowi II, oraz poświęconej Konstantemu Wasylowi Ostrogskiemu Przestrodze (1595), która zachowała się w rękopisie Biblioteki Narodowej w Warszawie. Podjęta także zostanie próba odpowiedzi na pytanie o granice aktualności astrologicznych przepowiedni oraz powody, dla których niektóre z nich czytano nawet kilkadziesiąt lat po publikacji, w połowie XVII wieku.

Dr Michał Choptiany − dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013); stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy o retoryce Pierre’a de la Ramée. Od 2013 roku adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” UW, gdzie w ramach programu NCN FUGA zajmuje się środkowoeuropejskimi sporami na temat reformy kalendarza i naukowej chronologii (zob. http://chronologiauniversalis.wordpress.com). Publikował m.in. na łamach „Terminusa”, „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”, „Rocznika Biblioteki Narodowej” oraz „History and Theory”.

Spotkanie odbędzie się wyjątkowo w środę 16 grudnia 2015, o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales”, Nowy Świat 69, kl. B, IV piętro.

Z wyrazami szacunku,

Joanna Krauze-Karpińska
Barbara Milewska-Waźbińska
Alina Nowicka-Jeżowa
Marek Prejs
Piotr Wilczek

 

Warszawski Czwartek Staropolski 19 listopada 2015 – nagranie

Z przyjemnością przedstawiamy nagranie wykładu pt. Kultura muzyczna i literacka nowożytnego Gdańska w świetle badań hymnologicznych, który 19 listopada na Wydziale “Artes Liberales” wygłosił dr Piotr Kociumbas z Instytutu Germanistyki UW.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich, których współorganizatorami są Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku” Wydziału „Artes Liberales” UW, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN, Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW, Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz nasza Komisja.

G. Weber, Sieben Theile Wohlriechender Lebens-Früchte eines recht Gott-ergebenen Herzen, Danzig: Jacob Andreae, 1649
Georg Weber, Sieben Theile Wohlriechender Lebens-Früchte eines recht Gott-ergebenen Herzen, Danzig: Jacob Andreae, 1649 Ilustracja: Biblioteka Jagiellońska, Berol. Mus. ant. pract. W 171 (via Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa)

Kultura muzyczna i literacka nowożytnego Gdańska

Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
Wydziału „Artes Liberales” UW

oraz

Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku
Wydziału „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW,

serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu

Warszawskich Czwartków Staropolskich

__________________________

Dr Piotr Kociumbas

wygłosi referat pt.

Kultura muzyczna i literacka nowożytnego Gdańska w świetle badań hymnologicznych

__________________________

Zrównanie w prawach gdańskich katolików i luteranów w 1577 roku pociągnęło za sobą wzmożoną publikację niemieckojęzycznych kancjonałów i zbiorów pieśni religijnych, które odcisnęły swoje piętno na nowożytnej kulturze muzycznej i literackiej nadmotławskiego grodu. Celem prezentacji jest przybliżenie – z punktu widzenia hymnologa – różnorodności zjawisk oraz tendencji umysłowo-artystycznych, znamiennych dla lokalnych luterańskich środowisk twórczych, głównie w drugiej połowie siedemnastego stulecia.

Dr Piotr Kociumbas − dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwent filologii germańskiej na Uniwersytecie Gdańskim (2003) oraz instrumentalistyki na gdańskiej Akademii Muzycznej (2005). Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy o kantacie okolicznościowej w Gdańsku XVIII w. na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (2008; druk: Słowo miastem przepojone. Kantata okolicznościowa w osiemnastowiecznym Gdańsku, Wrocław: Atut, 2009). Obecnie adiunkt w Instytucie Germanistyki UW.

Spotkanie odbędzie się 19 listopada 2015, o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” UW, Nowy Świat 69, IV piętro (wejście przez klatkę schodową B).

Z wyrazami szacunku,

Joanna Krauze-Karpińska
Barbara Milewska-Waźbińska
Alina Nowicka-Jeżowa
Marek Prejs
Piotr Wilczek

Reformation and Renaissance Review on the Brest Bible

We are proud to announce the publication of the special issue of the Reformation and Renaissance Review which is dedicated to the Brest Bible of 1563 and was guest-edited by Piotr Wilczek and Simon Burton. This issue gathers a selection of papers that were originally presented at the conference commemorating the 450th anniversary of the publication of this translation of the Bible into Polish, co-organized in November 2013 by the Faculty of ‘Artes Liberales’ and the Faculty of Theology of the Christian Theological Academy in Warsaw.

Reformation and Renaissance Review 2015, vol. 17, issue 1, “The Brest Bible (1563): History, Language, Culture, Theology”, edited by Piotr Wilczek and Simon J. G. Burton

The issue will be available soon via the publisher’s website.

CONTENTS

Foreword
Ian Hazlett

Editors’ introduction
Piotr Wilczek and Simon J.G. Burton

The Reformation in sixteenth-century Poland: a success story or a failure?
Jacek Wijaczka

Reformed church buildings in the Grand Duchy of Lithuania in the early-modern period
Piotr Birecki

Hebraica veritas in the Brest Bible
Rajmund Pietkiewicz

The current state of research by Polish linguists on the Brest Bible: an overview
Stanisław Koziara

The Brest Bible and other Polish translations of the Bible in the poetical works of Erazm Otwinowski
Piotr Wilczek

The Brest Bible: trinitarian and Christological issues
Rafał Marcin Leszczynski

The transconfessional character of the doctrine of justification and its depiction on the title page of the Brest Bible
Aurelia Zdunczyk

The Tree of Knowledge – seminar schedule

We are pleased to announce the programme of our next event, a work-in-progress seminar on knowledge and structure of sciences and arts in late medieval and early modern thought. The seminar is organized by Dr Simon Burton and Dr Michał Choptiany, both of whom are postdoctoral fellows and assistant professors at the Faculty of “Artes Liberales”. All inquiries regarding the seminar should be sent to the following email address: arborscientiarum2015[AT]gmail.com.

The Tree of Knowledge: Theories of Sciences and Arts in Central Europe, 1400-1700

Faculty of “Artes Liberales” | University of Warsaw

28–29 May 2015

 Preliminary schedule

 

Thursday | 28 May

I. Morning session

Venue: Faculty of “Artes Liberales”, Nowy Świat 69, staircase B, 4th floor, conference room

10:00–10:15 Official welcome

10:15–11:45 Panel 1: Space, Objects and Production of Knowledge

Chair: Simon Burton (University of Warsaw)

Susanne Beiweis (University of Vienna), Magical objects as instrument of knowledge in Marsilio Ficinoʼs De vita

Yanan Qizhi (Pennsylvania State University), Spectacular Knowledge: the Use of Theatrical Spaces in Early Modern Kunstkammer

11:45–12:15 Coffee break

12:15–13:45 Panel 2: On the Concept of Method

Chair: Wojciech Ryczek (Jagiellonian University, Kraków)

Sandra Bihlmaier (Karlsruhe Institute of Technology), Melanchthon´s concept of method and its conversion to Ramism: a late sixteenth century endeavor

Daniel Heider (University of South Bohemia), The Notitia Intuitiva and Notitia Abstractiva of the External Senses in Second Scholasticism: Suárez, Poinsot and Francisco de Oviedo

13:45–15:00 Lunch break

 

II. Afternoon session

Venue: Faculty of “Artes Liberales”, Dobra 72, floor -1, conference room

 

15:00–16:30 Panel 3: Between Ramism and Anti-Ramism: Bartholomaeus Keckermann and his Thought

Chair: Michał Choptiany (University of Warsaw)

Stefan Heßbrüggen (Higher School of Economics, Moscow), Keckermann on Studying History Philosophically

Wojciech Ryczek (Jagiellonian University, Kraków), Speaking freely: Keckermann on figure/idea of parrhesia

16:30–17:00 Coffee break

17:00–18:30 Panel 4: Theories of Knowledge in Practice

Chair: Stefan Heßbrüggen (Higher School of Economics, Moscow)

Lucie Storchová (Czech Academy of Sciences, Prague), Paginarius for School Needs: Reception of Ramism at the University of Prague after 1600

Michał Choptiany (University of Warsaw), Danzig readers of Ramus and Ramists: Keckermann & Co.

 

Friday | 29 May

III. Morning session

Venue: Faculty of “Artes Liberales”, Nowy Świat 69, staircase B, 4th floor, conference room

 

9:00–10:30 Panel 5: Method and Epistemology

Chair: Susanne Beiweis (University of Vienna)

Matthias Mangold (Evangelical Theological Faculty, Leuven), Lux et testimonium Dei in hominis mente: The concept of conscience and its formative role in the Cartesian epistemology of Johannes Braun (1628-1708)

Andrea Strazzoni (Erasmus University, Rotterdam), The Hidden Presence of Ramism in Early Modern Dutch Philosophy

10:30–11:00 Coffee break

11:00–13:00 Panel 6: Method and metaphysics – a longue durée?

Chair: Daniel Heider (University of South Bohemia)

Simon Burton (University of Warsaw), Scholastic Realism and the Transcendentals: The Influence of Julius Caesar Scaliger on Early Modern Ramism

Audrey Borowski (University College London), Leibniz’s Mathematico-Ontological method: transfiguring the infinite into the finite

Hayo Siemsen (University of Applied Sciences, Saarbrücken), The long-term empirical relevance of Ramus’ ideas: Comenius, Mach and genetic education

13:00–14:00 Roundtable discussion

Chairs: Simon Burton & Michał Choptiany

“Ye shall know them by their fruits”: Research Perspectives on Medieval and Early Modern Sciences and Arts

Andrzeja Frycza Modrzewskiego hermeneutyka prawa

Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
Wydziału „Artes Liberales” UW

oraz

Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku
Wydziału „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW,

serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu

Warszawskich Czwartków Staropolskich

__________________________

Dr hab. Steffen Huber
adiunkt w Instytucie Filozofii UJ

wygłosi referat pt.

Andrzeja Frycza Modrzewskiego hermeneutyka prawa
__________________________

Wykład będzie połączony z promocją książki – rozprawy habilitacyjnej Steffena Hubera Polifonia tradycji. Filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego wydanej przez Wydawnictwo Sub Lupa i Wydział „Artes Liberales” UW jako tom 4. serii „Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej”

Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2015, o godz. 17.00 w sali nr 25 Wydziału „Artes Liberales” UW, Nowy Świat 69, IV piętro (wejście przez klatkę schodową A).

Z wyrazami szacunku,

Joanna Krauze-Karpińska
Barbara Milewska-Waźbińska
Alina Nowicka-Jeżowa
Marek Prejs
Piotr Wilczek

CFP: The Tree of Knowledge, 28-29 May 2015

We are happy to announce a call for papers for our next exciting event, organised by two members of our Commitee. For more details see below.

The Tree of Knowledge: Theories of Sciences and Arts in Central Europe, 1400−1700

Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw, Poland
Date: 28th–29th May 2015

Call for Papers

We invite submissions for papers to be given at the forthcoming seminar on theories of knowledge in late medieval and early modern Central European sources. The seminar is open to all scholars working in the field of early modern intellectual history, or related disciplines such as history of philosophy or theology, but contributions from younger scholars (doctoral candidates and post-doctoral fellows) are particularly invited. It seeks to investigate the way in which new currents of reflection on epistemology, the structure of knowledge, and the relations between arts and sciences impacted the intellectual culture of Central Europe on a variety of different levels: from philosophy of knowledge and theoretical reflection, through pedagogical organisation and methodology – the reform of schools and universities, to the wider dissemination of knowledge through print, and the fostering of national and international intellectual networks. A particular focus will be on Ramism and the reception of Ramist, pre-Ramist and post-Ramist models in diverse intellectual and religious milieus of Central Europe. In this way the seminar aims to place Ramism (broadly understood) in a wider intellectual trajectory, stretching back to the Middle Ages and Renaissance and looking forward to the Enlightenment and Scientific Revolution.

Topics may include, but are not limited to, the following:

• The medieval and Renaissance roots of Ramist method and pedagogy.
• The metaphysical and anti-metaphysical dimensions of Ramism.
• The development of Ramism and its relation to competing Aristotelian, Lullist, Baconian and Comenian methodologies.
• Central European readers of Ramist, Lullist and related sources.
• New models of knowledge and their relation to the new natural sciences.
• Ramism, the confessionalisation of knowledge and ‘universal reformation’.
• The impact of new models of knowledge on the teaching of particular arts in Central Europe.
• Students’ notes as a source of knowledge on pedagogical practice.
• New models of knowledge and publishing in early modern Central Europe.
• The relation of Central European intellectual developments to those elsewhere in Europe or the New World.

Conveners: Dr. Simon J. G. Burton, Dr. Michał Choptiany

Proposals should be sent to the following address: arborscientiarum2015@gmail.com. Abstracts for papers of 20 minutes should be between 250 and 350 words in length. All applicants are also required to submit a brief biography of 200 words or less. The deadline for paper proposals is 31st March 2015. The organisers reserve the right to select up to 20 papers. All applicants will be informed about the results of the selection process in the first week of April. All participants will be invited to submit a draft version of their papers to the organisers before the seminar in order to enable the circulation of manuscripts among the participants before the seminar. The conference fee is € 50 and will partially cover the costs of organisation.

Announcing the fourth volume in our series!

Polyphony of Traditions coverWe are happy to announce that the fourth volume of our series of studies on the Reformation in Poland and East-Central Europe has recently came out of the press. Polyphony of Traditions by Steffen Huber’s is monograph of the practical and theoretical philosophy of Andreas Fricius Modrevius. Huber’s work offers a comprehensive and detailed analysis of the thought of this eminent sixteenth-century philosopher and new insights into his Sylvae, the most complex and demanding philosophical and theological work in the entire legacy of Fricius.

For more details about the book as well its English summary, see here.

Reformed Majorities and Minorities – conference program

As the organisers of the “Reformed Majorities and Minorities” conference, which is about to take place at our home Faculty from 22nd to 24th September, we are pleased to announce the final version of the schedule as well as the complete book of abstracts.

Conference program

Book of abstracts

The event is organized in cooperation with Johannes a Lasco Bibliothek, Emden, Germany as one of a series of RefoRC colloquia.