Warszawski Czwartek Staropolski 24 listopada 2016 – nagranie

Z radością udostępniamy nagranie wykładu dr Karoliny Mroziewicz (Instytut Historii Sztuki UJ), który odbył się w ubiegłym tygodniu w ramach “Warszawskich Czwartków Staropolskich”.

“Czwartki” są cyklem comiesięcznych spotkań współorganizowanych przez Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku” Wydziału „Artes Liberales” UW, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN, Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW, Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz naszą Pracownię.

Zachęcamy do udziału w przyszłości!

Poczty władców Polski, Czech i Węgier w XVI i XVII w.

Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej
Wydziału „Artes Liberales” UW

oraz

Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” Wydziału „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW

serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu

Warszawskich Czwartków Staropolskich

–––––––––––––––––––––––––

Dr Karolina Mroziewicz

wygłosi referat:

Poczty władców Polski, Czech i Węgier w XVI i XVII w.
Wspólni królowie, osobne narracje

Nowożytne poczty władców, za sprawą licznych reedycji, kopii i naśladownictw, utrwalały obraz przeszłości wspólnot narodowych i równocześnie polaryzowały narracje historyczne w nowożytnej Europie Środkowej. Przedmiotem referatu będą serie literackich i wizualnych przedstawień władców Polski, Czech i Węgier, które ustanowiły kanon wyobrażeń historycznych obowiązujący do XVIII stulecia. Ujęcie porównawcze pozwoli na zaprezentowanie odmiennych przedstawień wspólnych królów, takich jak Wacław II, Wacław III czy Ludwik Andegaweński, oraz umożliwi odpowiedzenie na pytanie dotyczące roli tekstu i obrazu w różnicowaniu się narracji historycznych. Które z tych mediów było bardziej podatne na reinterpretacje? W jaki sposób dostosowano przedstawienia władców do zmieniającej się sytuacji polityczno-kulturowej i jaka była dynamika tych zmian?

Dr Karolina Mroziewicz – adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi projekt „Icones regum. Ilustrowane poczty władców w narracjach narodowych Polski, Czech i Węgier” realizowany w ramach stażu doktorskiego FUGA Narodowego Centrum Nauki. W 2015 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa. Rozprawę doktorską o roli ilustrowanej książki drukowanej (1488–1700) w dyskursie tożsamościowym na Węgrzech przygotowywała na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się relacjami między tekstem a obrazem, komunikacją wizualną, dawną grafiką ilustracyjną oraz jej udziałem w procesach tożsamościowotwórczych.

Spotkanie odbędzie się 24 listopada 2016, o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” UW (ul. Nowy Świat 69, IV p., klatka schodowa B).

Z wyrazami szacunku,

Joanna Krauze-Karpińska
Barbara Milewska-Waźbińska
Alina Nowicka-Jeżowa
Michał Choptiany
Marek Prejs

A Statement on the Change of Name

On April the 21th, the Council of the Faculty of ‘Artes Liberales’ voted through the change of name of our research unit. As of now its official name will be the Centre for the Study of the Reformation and Intellectual Culture in Early Modern Europe (in Polish: Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej). While the original goals and research areas of the Centre remain unchanged, we believe that this transformation will not only contribute to the strengthening of the already established connections, which resulted in a number of initiatives, but will also open new possibilities. As the Centre, we seek to explore new paths for further development of our research team, collaboration with other both domestic and international research centres, and involvement in various projects related to the study of the Reformation and different aspects of early modern intellectual culture.

Konferencja o herezji – program

W dniach 21-23 kwietnia na Wydziale “Artes Liberales” odbędzie się konferencja pt. “Heretyk – to już tego mieczem, ogniem, klątwą, dzwonkiem”. Nonkonformizm religijny i heterodoksja w epoce nowożytnej organizowana przez Koło Kultury Staropolskiej UW, która została objęta patronatem przez naszą Komisję. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szczegółowym programem oraz udziału w referatach oraz towarzyszących sesji dyskusjach panelowych i warsztatach.

Miejsce: Wydział “Artes Liberales” UW, ul. Dobra 72, sala konferencyjna na poziomie -1

Termin: 21-23 kwietnia 2016 r.

Kontakt do organizatorów: kulturastaropolska[at]gmail.com

Heretyk-program

Rhetoric, the Public Square and Political Theology – podcasts

Last Friday, on 18th of March, our Committee hosted a seminar on rhetoric and political theology in Middle Ages and early modern period which was followed by the keynote lecture on Paul’s Cross pulpit given by Prof. Torrance Kirby. For those of you who could not attend we have prepared audio recordings of both panels and the lecture.

Seminar & Lecture

Rhetoric, the Public Square and Political Theology from the Middle Ages to Early Modernity

Chair: Dr Simon J.G. Burton

Panel 1

Dr Wojciech Kozłowski (Maria Grzegorzewska University, Warsaw), Political Theology and Thirteenth-Century International Society

Paweł Figurski, MA (University of Warsaw & University of Notre Dame), Sacrality of Ducal Power in Mazovia (ca. 1100-1300)

Panel 2

Dr Emilia Olechnowicz (Institute of Art History, Polish Academy of Sciences, Warsaw), The ‘Ditchley’ Portrait of Queen Elizabeth I and the Queen’s Two Bodies

Dr hab. Steffen Huber (Institute of Philosophy, Jagiellonian University, Cracow), Is Political Theology about Politics or about God? Remarks on Quincunx by Stanislas Orichovius (1513-1566)

***

Keynote lecture

Prof. Torrance Kirby (McGill University, Montreal)

Paul’s Cross and the Culture of Persuasion in Early Modern England

Chair: Prof. Piotr Wilczek

The event was co-organized by the Committee on the Study of the Reformation in Poland and East-Central Europe and the ‘Rex Nunquam Moritur‘ project based at the Faculty of ‘Artes Liberales’. The organizers would like to express their gratitude to the Foundation ‘Institute of Artes Liberales’ and the Institute of English Studies of the University of Warsaw for financial support.

Posters designed by Alicja Bielak

Rhetoric, the Public Square and Political Theology – an invitation

We are pleased to inform you that on Friday, March 18, our Committee will be hosting two exciting and deeply correlated events dedicated to late medieval early modern art of discourse, theology and philosophy. The first one will be a research seminar on rhetoric, the public square and political theology in the Middle Ages and early modern period, which is organized by Dr Simon Burton in collaboration with Dr Karolina Mroziewicz and Aleksander Sroczyński of our Faculty’s “Rex Nunquam Moritur” project. The seminar will be followed immediately by a guest lecture, co-organized with the Institute of English Studies, which will be given by Torrance Kirby, Professor of Ecclesiastical History at McGill University in Montreal. In his lecture, Prof. Kirby will discuss matters related to the public discourse in Elizabethan England, focusing particularly on the role of the open-air preaching pulpit in the grounds of the Old St Paul’s Cathedral in London.

Venue: Faculty of ‘Artes Liberales’, University of Warsaw, Nowy Świat 69, 4th floor [map]

Time: Friday, 18 March, 2.15 pm (seminar), 5.30 pm (lecture)

All are welcome, no prior registration needed.

Rhetoric, the Public Square and Political Theology - poster light Paul's Cross and the Culture of Persuasion in Early Modern England - poster light

For details see downloadable versions of both posters:

Seminar ‘Rhetoric, the Public Square and Political Theology: From the Middle Ages to Early Modernity

Lecture ‘Paul’s Cross and the Culture of Persuasion in Early Modern England – poster

***

The organizers wish to thank the ‘Artes Liberales’ Institute Foundation and the Institute of English Studies of the University of Warsaw for their support in organizing these two events.

Posters design: Alicja Bielak

Szkoła Lusławicka pod patronatem Komisji

SONY DSC
Faust Socyn (1539-1604), jeden z głównych twórców doktryny braci polskich i mieszkaniec Lusławic w latach 1598-1604

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że nasza Komisja objęła patronatem Szkołę Lusławicką poświęconą dziedzictwu reformacji, która odbędzie się w dniach od 24 stycznia do 5 lutego w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach jako cykl towarzyszący XXII Warsztatom Muzyki Kameralnej Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W ramach szkoły warsztaty, wykłady i kursy poprowadzą specjaliści z całego kraju, w tym członkowie naszego zespołu: dr Simon Burton (UW), dr Michał Choptiany (UW) i dr Jakub Koryl (UJ).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem i do wzięcia udziału w koncercie absolwentów w niedzielę 24 stycznia o godz. 18:00.

CFP: Konferencja “Heretyk – to już tego mieczem, ogniem, klątwą, dzwonkiem”

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza Komisja objęła patronatem nową inicjatywę Interdyscyplinarnego Koła Kultury Staropolskiej UW – zaplanowaną na 21-23 kwietnia br. konferencję ‘”Heretyk – to już tego mieczem, ogniem, klątwą, dzwonkiem”. Nonkonformizm religijny i heterodoksja w epoce nowożytnej’. Zachęcamy do zapoznania się ogłoszeniem oraz odwiedzenia strony Koła – tam można znaleźć zarówno formularz zgłoszeniowy, jak również informacje na temat dotychczasowej i bieżącej działalności Koła.

* * *

heretyk_top

W swoim Żywocie człowieka poćciwego Mikołaj Rej gani katolickich pasterzy i powiada:

kto by się chciał dopytywać o Niego a szukać świętych dróg, nauk a postępków Jego, to już „heretyk” – to już tego mieczem, ogniem, klątwą, dzwonkiem i każdym kstałtem prześladować. Jedno ten, który mocno stoi przy dekretach a przy dziwnych ustawach a wymyślech ludzkich […], to już „święty”, toby już tego kanonizować za żywota jego.

Uderzająca jest niezgoda pisarza z Nagłowic na tworzenie na tle konfesyjnym podziałów binarnych, dzielących na ortodoksję i tych, którzy zboczyli z właściwej drogi. Niezgoda ta każe jednak współczesnemu czytelnikowi postawić szereg pytań. Kto właściwie był wówczas „heretykiem”? Jakie przesłanki wiodły do opatrywania kogoś tym mianem? Jakie konsekwencje i cele miały dysputy teologiczne, ustanawiające obowiązującą wykładnię Pisma?

Nowożytny spór konfesyjny był początkowo polemiką przede wszystkim z doktrynami Kościoła katolickiego. Polemika ta – choć owocuje wyodrębnieniem się kościołów niezależnych od Rzymu – zasadza się na krytyce instytucji, jaką jest Kościół. Katolicyzm, luteranizm czy kalwinizm krzepną jednak z czasem w określonych formach, ustalają bądź rewidują rządzące nimi zasady. Niemniej ferwor i polemiczna swada konfesyjnych dyskutantów otworzyły wiele debat, które nie zyskały instytucjonalnego podsumowania; czasem też zmaterializowanym inicjatywom nie było dane zachować swojego zamierzonego kształtu czy w ogóle utrzymać się na religijnej mapie Europy. Jaki głos po nich pozostał?

Ortodoksja w zależności od tego, kto rościł sobie prawo do jej ustanawiania, przybierała różne formy i odcienie, wzniecając spory nowe i na nowo rozbudzając dyskusje z początków chrześcijaństwa. Ile więc było wyznaczników „właściwej drogi”, tyle przeciwstawnych im wymiarów herezji. Jaki dostęp ma współczesny badacz do źródeł literackich i historycznych świadczących o minionych polemikach, tezach i świadectwach funkcjonowania na wybranej drodze religijnej?

Spory konfesyjne puściły w ruch niezliczoną ilość pras drukarskich nowożytnej Europy: drukarnie Bazylei, Amsterdamu czy Rakowa utrwalały heterodoksyjną myśl na papierze. Czy można więc za Johannesem Burckhardtem, autorem Stulecia reformacji w Niemczech 1517-1617, uznać, że była to także rewolucja w wykorzystaniu mediów, które doprowadziły do zawiązania się nowych instytucji państwowych lub krytyki starych? W jaki sposób krytyka instytucji kościelnych, podbudowana kwestiami ściśle teologicznymi, przerodziła się w spory komentujące ordo rerum świeckiego świata? Jak wspomniane dyskusje odbiły się w wypowiedziach pozawerbalnych, utrwalonych w kodach wizualnych: rycinach na drukach ulotnych i w książkach, malarstwie, architekturze, rzeźbie, rzeczach i przedmiotach używanych na co dzień i od święta?

POSTULATY KONFERENCJI

W nawiązaniu do wydanego w 1993 zbioru studiów Lecha Szczuckiego chcemy ponownie zaproponować – po ponad dwudziestu latach – namysł nad tym, co oznaczał w epoce nowożytnej religijny nonkonformizm i jakie były jego konsekwencje, a także zastanowić się nad tym, jakie dzisiaj mamy narzędzia, by go badać.

Interesują nas zarówno prace analizujące społeczne i polityczne wymiary i konsekwencje odmienności religijnej oraz ich kulturowy wydźwięk, jak również prace edytorskie skupiające się na odczytywaniu poszczególnych dyskusji czy polemik religijnych. W związku z tym do udziału w konferencji zapraszamy filologów, historyków, historyków sztuki i kulturoznawców, a także teologów i religioznawców. Mamy nadzieję, że konferencja będzie mogła zgromadzić przedstawicieli wszystkich pokoleń badaczy.

 

PROPONOWANE KRĘGI ZAGADNIEŃ:

 • Nowożytne herezje oraz ich średniowieczne źródła.
 • Kto i jak tworzy „heretyka”? Konceptualizacja postaci heretyka w zależności od przyjętej „ortodoksyjnej” perspektywy.
 • „Radykalna reformacja” – pojęcie, bohaterowie, założenia.
 • Stronniczość źródeł: pułapki czyhające na edytora i interpretatora dzieł doby reformacji.
 • Polemika między ortodoksją i heterodoksją a kultura piśmienności i druku, a także pozawerbalny wymiar sporów konfesyjnych.
 • Nowożytne społeczeństwa wielowyznaniowe – postulat czy rzeczywistość?
 • Wpływ polemik reformatorów na instytucje świeckie: postulaty i rzeczywistość.
 • Reformacja wobec wyznań niechrześcijańskich: dialog reformatorów z judaizmem, islamem.
 • Wolnomyśliciele: próby łagodzenia sporów.
 • Siedemnastowieczni libertyni wobec wiary.
 • Kary i zagrożenia związane z zejściem z drogi wyznaczanej przez autorytety państwowe i kościelne.
 • Kościół katolicki wobec innowierców: obawy i strategie przeciwdziałania.
 • Rola konwersji wobec wielości ruchów religijnych i jej wektory.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia prosimy wysyłać pod adresem kulturastaropolska[at]gmail.com do 20 marca 2016 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Warszawski Czwartek Staropolski 16 grudnia 2015 – nagranie

Przedstawiamy nagranie wykładu pt. Astrologia, chronologia i profecja. O dwóch prognostykach Jana Latosza, który w ramach cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich wygłosił dr Michał Choptiany.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich, których współorganizatorami są Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku” Wydziału „Artes Liberales” UW, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN, Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW, Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz nasza Komisja.

Jan Latosz, Przestroga znacznego na świecie odmienienia, 1595; Warszawa, Biblioteka Narodowa, rkps 6631 III, k. 1r (via Polona)
Jan Latosz, Przestroga znacznego na świecie odmienienia, 1595; Warszawa, Biblioteka Narodowa, rkps 6631 III, k. 1r (via Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA)

Astrologia, chronologia i profecja

Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku
Wydziału „Artes Liberales” UW

oraz

Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
Wydziału „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW,

serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu

Warszawskich Czwartków Staropolskich

__________________________

Dr Michał Choptiany

wygłosi referat:

Astrologia, chronologia i profecja. O dwóch prognostykach Jana Latosza

__________________________

Związki astrologii z innymi dyscyplinami wiedzy i mechanizmami władzy przybierały w okresie Renesansu zróżnicowane formy, a jedną z nich była astrologiczno-chronologiczna koncepcja tzw. wielkich koniunkcji Saturna i Jowisza, która pozwalała na teleologiczne uporządkowanie dziejów oraz wprowadzenie do obiegu idei przepowiedni zakorzenionych w bieżących niepokojach politycznych. Jednym z polskich astrologów, którzy podjęli to zagadnienie w swoich pismach, był Jan Latosz (1539–1608), uczony pamiętany dzisiaj przede wszystkim dzięki jego zaangażowaniu w spory o reformę kalendarza z 1582 roku. Niniejsze wystąpienie będzie poświęcone wybranym wątkom poruszonym przez Latosza w jego Prognosticonie (1594), zadedykowanym cesarzowi Rudolfowi II, oraz poświęconej Konstantemu Wasylowi Ostrogskiemu Przestrodze (1595), która zachowała się w rękopisie Biblioteki Narodowej w Warszawie. Podjęta także zostanie próba odpowiedzi na pytanie o granice aktualności astrologicznych przepowiedni oraz powody, dla których niektóre z nich czytano nawet kilkadziesiąt lat po publikacji, w połowie XVII wieku.

Dr Michał Choptiany − dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013); stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy o retoryce Pierre’a de la Ramée. Od 2013 roku adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” UW, gdzie w ramach programu NCN FUGA zajmuje się środkowoeuropejskimi sporami na temat reformy kalendarza i naukowej chronologii (zob. http://chronologiauniversalis.wordpress.com). Publikował m.in. na łamach „Terminusa”, „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”, „Rocznika Biblioteki Narodowej” oraz „History and Theory”.

Spotkanie odbędzie się wyjątkowo w środę 16 grudnia 2015, o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales”, Nowy Świat 69, kl. B, IV piętro.

Z wyrazami szacunku,

Joanna Krauze-Karpińska
Barbara Milewska-Waźbińska
Alina Nowicka-Jeżowa
Marek Prejs
Piotr Wilczek