Tag Archives: Barok

Seminarium Emblematyczne 23-24 maja

Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej” Wydziału „Artes Liberales” UW serdecznie zaprasza na Seminarium Emblematyczne, które odbędzie się w dniach 23-24 maja 2019 r. Spotkanie ma na celu konsolidację środowiska badaczy poświęcających swoje badania zagadnieniom związanym z emblematyką w kulturze Rzeczypospolitej.

Pierwszego dnia seminarium swoje najnowsze ustalenia i badania przedstawią badacze z Polski i Niemiec. Z kolei na dzień 24 maja zaplanowano prezentację emblematów zachowanych na stropie Kamienicy Kleinpoldowskiej na Starym Mieście oraz druków emblematycznych przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Mamy nadzieję, że spotkanie stanie się zarzewiem cyklicznych spotkań polskich emblematologów.

PROGRAM

23 maja (czwartek)

Wydział „Artes Liberales” UW, ul. Dobra 72, s. 11

9.20–9.30 Powitanie

9.30–11.00 Emblematyka stosowana

 Monika Biel (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel) Przestrzeń obserwatora. Emblematyczny program na stropie Sali Czerwonej gdańskiego ratusza

Magdalena Górska (Polska Akademia Nauk) Dekoracje emblematyczne w Lubawie i Nowym Mieście Lubawskim – przykłady antyprotestanckich polemik z 1 ćwierci XVIII w. 

11.00–11.30 Przerwa kawowa

11.30–13.00 Zagadnienia genologiczne

Bartłomiej Czarski (Uniwersytet Warszawski) Wokół poszukiwania najstarszego polskiego stemmatu – pytania i propozycje odpowiedzi

Walter Kroll (Georg-August-Universität Göttingen) Twórczość emblematyczna wschodnio-słowiańskich poetów kręgu Akademii Kijowsko–Mohylańskiej. Zagadnienia poetyki emblematu

13.00–14.00 Lunch

14.00–15.30 Między słowem a obrazem

Radosław Grześkowiak (Uniwersytet Gdański) Poetycka recepcja rycin do „Tryumfów” Petrarki (XVI–XVIII w.)

Justyna Kiliańczyk–Zięba (Uniwersytet Jagielloński) Gra słowem i obrazem w „Fortunie” Stanisława Gąsiorka

15.30–16.00 Przerwa kawowa

16.00–18.30 Emblematy a duchowość

Marcin Wisłocki (Uniwersytet Wrocławski) Duchowa radość serca. Uwagi o emblematach w dziełach luterańskich duchownych

Piotr Kociumbas (Uniwersytet Warszawski) Frontyspisy w gdańskich siedemnastowiecznych zbiorach pieśni religijnych jako fenomen emblematyczny

Alicja Bielak (Uniwersytet Warszawski) Tłumaczenie storii na symbole. Tomasza Tretera „Symbolica vitae Christi meditatio”

 18.30-18.45 Komunikat

Łukasz Konopa, Urszula Gulbińska-Konopa, Na styku alba amicorum i libri emblematum. Malowidła w Piwnicy pod Fortuną w Lublinie

 

24 maja (piątek)

13.00–14.00 Muzeum Warszawy, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Prezentacja emblematów w Kamienicy Kleinpoldowskiej (Magdalena Górska)

Muzeum Warszawy, rynek Starego Miasta 28-42

 

15.00–16.00 Biblioteka Uniwersytecka

Pokaz druków emblematycznych w Gabinecie Starych Druków BUW (Alicja Bielak, Wojciech Kordyzon)

BUW, ul. Dobra 56/66