Tag Archives: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Seminarium Emblematyczne 23-24 maja

Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej” Wydziału „Artes Liberales” UW serdecznie zaprasza na Seminarium Emblematyczne, które odbędzie się w dniach 23-24 maja 2019 r. Spotkanie ma na celu konsolidację środowiska badaczy poświęcających swoje badania zagadnieniom związanym z emblematyką w kulturze Rzeczypospolitej.

Pierwszego dnia seminarium swoje najnowsze ustalenia i badania przedstawią badacze z Polski i Niemiec. Z kolei na dzień 24 maja zaplanowano prezentację emblematów zachowanych na stropie Kamienicy Kleinpoldowskiej na Starym Mieście oraz druków emblematycznych przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Mamy nadzieję, że spotkanie stanie się zarzewiem cyklicznych spotkań polskich emblematologów.

PROGRAM

23 maja (czwartek)

Wydział „Artes Liberales” UW, ul. Dobra 72, s. 11

9.20–9.30 Powitanie

9.30–11.00 Emblematyka stosowana

 Monika Biel (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel) Przestrzeń obserwatora. Emblematyczny program na stropie Sali Czerwonej gdańskiego ratusza

Magdalena Górska (Polska Akademia Nauk) Dekoracje emblematyczne w Lubawie i Nowym Mieście Lubawskim – przykłady antyprotestanckich polemik z 1 ćwierci XVIII w. 

11.00–11.30 Przerwa kawowa

11.30–13.00 Zagadnienia genologiczne

Bartłomiej Czarski (Uniwersytet Warszawski) Wokół poszukiwania najstarszego polskiego stemmatu – pytania i propozycje odpowiedzi

Walter Kroll (Georg-August-Universität Göttingen) Twórczość emblematyczna wschodnio-słowiańskich poetów kręgu Akademii Kijowsko–Mohylańskiej. Zagadnienia poetyki emblematu

13.00–14.00 Lunch

14.00–15.30 Między słowem a obrazem

Radosław Grześkowiak (Uniwersytet Gdański) Poetycka recepcja rycin do „Tryumfów” Petrarki (XVI–XVIII w.)

Justyna Kiliańczyk–Zięba (Uniwersytet Jagielloński) Gra słowem i obrazem w „Fortunie” Stanisława Gąsiorka

15.30–16.00 Przerwa kawowa

16.00–18.30 Emblematy a duchowość

Marcin Wisłocki (Uniwersytet Wrocławski) Duchowa radość serca. Uwagi o emblematach w dziełach luterańskich duchownych

Piotr Kociumbas (Uniwersytet Warszawski) Frontyspisy w gdańskich siedemnastowiecznych zbiorach pieśni religijnych jako fenomen emblematyczny

Alicja Bielak (Uniwersytet Warszawski) Tłumaczenie storii na symbole. Tomasza Tretera „Symbolica vitae Christi meditatio”

 18.30-18.45 Komunikat

Łukasz Konopa, Urszula Gulbińska-Konopa, Na styku alba amicorum i libri emblematum. Malowidła w Piwnicy pod Fortuną w Lublinie

 

24 maja (piątek)

13.00–14.00 Muzeum Warszawy, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Prezentacja emblematów w Kamienicy Kleinpoldowskiej (Magdalena Górska)

Muzeum Warszawy, rynek Starego Miasta 28-42

 

15.00–16.00 Biblioteka Uniwersytecka

Pokaz druków emblematycznych w Gabinecie Starych Druków BUW (Alicja Bielak, Wojciech Kordyzon)

BUW, ul. Dobra 56/66

O trudzie cenzora bibliotecznego

Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej” Wydziału „Artes Liberales” UW

oraz

Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” Wydziału „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW

serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu

Warszawskich Czwartków Staropolskich

––––––––––––––––––––––––––

mgr Izabela Wiencek

wygłosi referat pt.

O trudzie cenzora bibliotecznego
Andrzej Obrembski SJ (ok. 1567–1639) i jego działalność
w kolegium łomżyńskim

Działający w jezuickim kolegium w Łomży w latach 1614–1639 opiekun tamtejszej biblioteki Andrzej Obrembski, wyróżnia się na tle opisanych do tej pory postaci żyjących w 1. połowie XVII wieku. Jest to jedyny znany do tej pory z nazwiska biblioteczny tropiciel ksiąg zakazanych, trudniący się przez ćwierć wieku oddzielaniem literatury dogmatycznie poprawnej od tej figurującej w katolickim indeksie prohibitów. Aktywność Obrembskiego możemy dziś prześledzić dzięki ok. 500 woluminom opatrzonym znakami własnościowymi jezuitów łomżyńskich, które są obecnie przechowywane w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Czwartkowe spotkanie będzie poświęcone znajdującym się w tych książkach, często zaskakującym śladom cenzury i adnotacjom. Przytoczone zostaną również fakty, które wpłynęły na kontrreformacyjną mentalność mazowieckiego jezuity.

mgr Izabela Wiencek – absolwentka IFK UW, doktorantka Wydziału „Artes Liberales”; od 2002 r. pracuje w Gabinecie Starych Druków BUW, którym kieruje od tego roku. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich i Fundacji J. Kocowej, wielokrotna uczestniczka programu LLP Erasmus. Zajmuje się praktykami cenzorskimi w instytucjach kościelnych doby kontrreformacji, badaniami proweniencyjnymi, historią czytelnictwa, problematyką związaną z ochroną i wystawiennictwem dawnej książki. Członkini zespołu katalogującego druki XVI w. ze zbiorów BUW oraz projektów poświęconych szesnastowiecznym przekładom Nowego Testamentu i zbiorom poklasztornym.

Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2018 r., o godz. 17.00 w sali 25 Wydziału „Artes Liberales” UW (ul. Nowy Świat 69, IV p.).

Z wyrazami szacunku,

 Michał Choptiany
Joanna Krauze-Karpińska
Barbara Milewska-Waźbińska
Alina Nowicka-Jeżowa
Marek Prejs